Engelsk

På lærershop.dk har vi gjort meget ud af at samle forskellige materialer til fremmedsprogsundervisningen. Køb engelske varianter af motiverende stempler til rettelse af prøver, eksamener eller kladdehæfter, køb materiale til at give gode ideer til at starte sætninger på og find alternative måder at køre en spændende og varieret engelskundervisning med bevægelse og læring. 

Fremmedsproget læres bedst ved at skabe en autentisk tilgang og ved sjove aktiviteter skabe et miljø der fremmer glæden og dermed giver bedre grobund for god læring. Engelskundervisningen må bære præg af at tale det fremmede sprog. Køb en række varer der stimulerer eleverne til at fortælle og komme i gang med at bruge sproget. 

Engelsk

Aktive filtre: