Lærershop.dk er en CO2 neutral webshop.

Co2 neutral webshop

Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort

Brug af personoplysninger ved Viniko ApS


Personoplysninger afgives ikke til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Viniko ApS, skal du rette henvendelse på kontakt@viniko.net. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vores systemer er sikret med SSL certificeret kryptering, hvormed dine personlige oplysninger samt betalingsoplysninger (gemmes ikke, behandles udelukkende af betalingsgateway-servicen Quickpay samt Nets/Teller) overføres sikkert til systemerne.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 5 år efter brug, da regnskabsloven foreskriver dette.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Datahåndtering

Når der bestilles varer på Viniko ApS' handelsplatforme, registreres de oplysninger, køber har afgivet: Navn, Adresse, Telefonnummer, E-mail adresse.

Disse oplysninger anvendes således:
Standardinformationer (påkrævede oplysninger).
Adresseinformation: Bruges til forsendelsesformål i forbindelse med bestilling af varer.
Telefonnummer / e-mail: Bruges til at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer.
Kortinformation: Bruges til gennemførelse af betalingstransaktioner.
Yderligere informationer (frivillige oplysninger)
Mobiltelefon / telefax: Yderligere mulighed for at kontakte køber i forbindelse med behandling af ordrer.
Viniko ApS videregiver ikke informationer til tredjepart i nogen henseender. De data, som køber opgiver, når der sker oprettelse som kunde, betragtes som fortrolige og videregives under ingen omstændigheder. Dog videregiver vi din e-mail, navn, adresse og ordrenummer i forbindelse med regnskab til vores krypterede regnskabssystem. Vi har en behandleraftale med vores regnskabssystem, der sikrer en sikker behandling af dine data på vores vegne.

Viniko ApS sender ikke uopfordrede e-mails, udover hvad der fremgår af ovenstående. 
Medarbejdere hos Viniko ApS har adgang til disse oplysninger. 
Når du køber hos Viniko ApS registreres din IP-adresse og købstidspunktet. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel/misbrug med eksempelvis betalingskort. 
Alle aktiviteter hos Viniko ApS registreres automatisk i en logfil. Logfilerne bruges kun til anonyme statistiske formål (antal besøgende, hits, etc.).

Har du købt en vare hos Viniko ApS har vi ifølge regnskabsloven pligt til at opbevare disse informationer i minimum 5 år. Har du aldrig handlet via Viniko ApS, men er oprettet som kunde i systemet, kan du til enhver tid anmode om, at vi sletter dine data. Dette gøres ved at sende en e-mail til kontakt@viniko.net

Den dataansvarlige hos Viniko ApS er Ejer og Direktør Torben Schmidt.

Som registreret hos Viniko ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@viniko.net
Personer under 18 år skal du have samtykke fra myndige forældre for at handle hos Viniko ApS.

Med venlig hilsen

Torben Schmidt, ejer og direktør

VINIKO ApS - cvr. nr.: 38 32 83 44

Sidst opdateret: 08-06-2018