Anerkendende pædagogik - Montessori

Maria Montessori's "Pædagogik fra barnet" er nu mere end 100 år gammel - og stadig så relevant i dag som det var i begyndelsen af industrisamfundet.

anerkendende-p%C3%A6dagogik-montessori-l%C3%A6rershop-k%C3%B8b.jpegMontessori pædagogik betyder at respektere børn i deres personlighed, at henvende dem omsorgsfuldt og ledsage dem kærligt og hjælpsomt i deres udviklingsvej. I dette rum er det muligt for børn at skabe et "forberedt miljø", hvor børn kan arbejde efter deres personlige behov, evner og interesser, en aktivitet, som er en forudsætning for udvikling og læring.

"Vi må lede barnet ved at lade det gå," postulerede Maria Montessori, hvilket betyder at skabe rummet, der giver børn mulighed for at vokse sig til selvsikre og uafhængige personligheder. Denne frihed er ikke ubegrænset, men et ledigt rum inden for klare rammebetingelser, der gør det muligt at leve på socialt plan. Frihed i form af uafhængig, ansvarlig handling sætter Montessori i lighed med at være "mester for sig selv". Udvikling af selvdisciplin og ansvarlighed for egne handlinger samt anerkendelse af egne behov og andres behov er et af målene for Montessori-pædagogik.

Montessori-pædagogikken anser et godt "forberedt miljø" som en forudsætning for, at børn skal kunne tage sig af deres egen udvikling i forbindelse med frit arbejde. På børnehjemmet såvel som i skolen beslutter børnene selv hvilke lege, studier og jobtilbud de vil acceptere, hvilken opgave de skal tage stilling til inden for hvilken tidsramme, med hvem de arbejder sammen og hvor de forbereder deres arbejde. For alle disse beslutninger sker børns arrangementer såvel som voksenhjælp, hvor de er nødvendige. Således bliver de sociale processer, der er nødvendige for at regulere fri arbejdskraft, en integreret del af udviklingsarbejdet

Tilbudene til det "forberedte miljø" er derfor rettet mod børns behov og interesser. Dette kræver nøje observation af børnene, samt viden og anerkendelse af "følsomme faser" - perioder inden for barnets udvikling, hvor barnet er særligt modtageligt for alle de indtryk, der letter eller besværer et meget specifikt udviklingstrin.
I løbet af de Følsomme faser for en bestemte læringsskridt, kan dette gøres nemt, glad og ligefrem legende, mens de samme læringsmuligheder vil overstige barnet på et andet tidspunkt, efterspørgsel lægge pres eller barnet vil være træt. Montessori-pædagogikken betragter derfor de følsomme faser som en læringsmulighed og støtter børnene i at udnytte disse perioder optimalt til deres udvikling.

montessori-anerkendende-p%C3%A6dagogik-l%C3%A6rershop-dk-k%C3%B8b.jpegI form af Montessori pædagogik indeholder det "forberedte miljø" derfor udviklings-passende læringsmuligheder. Derudover spiller social og følelsesmæssig integration i gruppen såvel som den voksne, som ledsager barnet på barnets udviklingsvej, en vigtig rolle. En af de vanskeligste opgaver voksne har, er at hjælpe barnet på den ene side, hvor det har brug for hjælp, men at give barnet på den anden side tilstrækkelig tid og lejlighed til selv-aktivitet, således at egen læreproces og glæden ved "mestring" skal bevares. At tage sig tilbage igen og igen, så barnet virkelig kan være fri og konstant ledsage barnet kærligt og pålideligt i udviklingsprocessen, er en tilbagetrækning, der præsenterer en ny udfordring hver dag.

Denne individuelle udviklingsmulighed i alle områder - kognitiv samt social-emotionelle, sensorisk-motorisk og kreativ - i samme omfang har deres betydning, Montessori metoden er velegnet til alle børn og er derfor velegnet til alle former for integration, Ifølge Maria Montessori, "den måde, de svage går på for at styrke sig selv, er den samme som den stærke går til at gøre sig perfekte".

Den fælles opholdsstue, læring og arbejde i forskellige aldre, handicappede og ikke-handicappede børn, forskelligt begavede børn, børn med forskellige baggrunde på forskellige former for udvikling med forskellige erfaringer, interesser, sympatier og antipatier er en differentierende metode ikke kun muligt, men en helt naturlig selvfølge, hvorfra hvert barn fortjener igen og igen - det er gennem andres hjælp, hvor erhvervet viden og tilegnede færdigheder kan afprøves og anvendes på endnu et højrere niveautrin.

Som grundlag for børns udviklingsarbejde skabte Maria Montessori sine egne materialer, som blev skabt ved at observere og arbejde med børnene. Udviklingsmaterialerne, der udgør det metodologiske grundlag for Montessori pædagogik, har forskellige opgaver:

  • De praktiske liv øvelser hjælper barnet skridt for skridt, på den anden side at være i stand til at drage omsorg for sig selv og for miljøet, at forfine sine motoriske færdigheder samt øve øje-hånd koordination og mere og mere til at dominere i egen læring uanset støtten. Disse færdigheder giver også børn mulighed for at hjælpe andre, måske yngre eller svagere børn - en måde, der understøtter social læring og udvikling af selvtillid og ansvarsfølelse.
  • Sanserne materialer hjælper barnet i forfinelse af sine sanser, i differentieringen af ​​sin opfattelse af virkeligheden og opførelsen af ​​sine interne strukturer, hvor sanserne allerede er oplevet, men kan klassificere stadig uordnede sanseoplevelser, så nyligt tilføjet erfaring fra et vist udviklingsniveau i de eksisterende strukturer kan medtages.
  • De didaktiske materialer i matematik såvel som på sprog og skrift, gør det muligt for barnet at forstå i ordets egentlige forstand abstrakt læringsindhold om aktiviteten med konkret materiale. Strukturer er synlige, håndgribelige og materielle, konkrete handlinger i små skridt - overført til det abstrakte felt, så holistisk, børnevenlig læring er mulig - afhængig af udviklingen af ​​det enkelte barn.

Da Montessori pædagogik lærer børn at arbejde frit, er det muligt for hvert barn at udvikle sig i deres eget tempo i overensstemmelse med deres personlige evner. Det viser sig igen og igen, at udviklingen skal efterlades i sin egen hastighed og struktur for at give barnet mulighed for at tage det næste udviklingstrin på trygt grundlag.

I en kærlig, afslappet atmosfære kan børn udvikle tillid til andre børn og voksne samt tillid til deres egne evner. Således er anmodningen fra en lille pige til Maria Montessori - "Hjælp mig til at gøre det selv" - blevet et ledende princip for Montessori pædagogik. Formålet med Montessori uddannelse er den uafhængige, i stand til at tage beslutninger og glade, ansvarlige, individuel og social personlighed, som kan udvikle sig inden for det forberedte miljø i en behagelig, afslappet atmosfære, hvor alle - både børn og voksne - føler sig trygge.